Само аз мога да променя моя живот
Само аз мога да променя моя живот. Никой не може да го направи вместо мен.
Споделям във Фейсбук