Много по-мъчно е да съдиш сам себе си
Много по-мъчно е да съдиш сам себе си, отколкото да съдиш другите. Ако можеш да съдиш себе си правилно, значи ти си истински мъдрец.
Споделям във Фейсбук