Има мъдрост на ума, но и мъдрост на сърцето
Има мъдрост на ума, но и мъдрост на сърцето.
Споделям във Фейсбук