Никога не казвай „никога”
Никога не казвай „никога”.
Споделям във Фейсбук