От нас зависи да бъдем добри или лоши
От нас зависи да бъдем добри или лоши.
Споделям във Фейсбук