Цел без план е само желание
Цел без план е само желание.
Споделям във Фейсбук