любов

Има мъдрост на ума, но и мъдрост на сърцето
Има мъдрост на ума, но и мъдрост на...
Не може да си влюбен и мъдър едновременно
Не може да си влюбен и мъдър...